Posiedzenie PKZ 05.09.2017 w IWNiRZ w Plewiskach

Plan posiedzenia prezydium PKZ, które odbyło się 5 września 2017 r. w IWNiRZ w Plewiskach

  1. Przygotowanie wyjazdu szkoleniowego do Lwowa (21-24 września br.)
  2. Projekt planu pracy PKZ na 2018 rok
  3. 17. Sejmik Zielarski – komunikat nr 2
  4. Petycja dot. prawa farmaceutycznego skierowana przez PKZ do Ministra Zdrowia
  5. Opinie i ustosunkowanie się do pisma prof. M. Sznitowskiej w sprawie kształcenia specjalizacyjnego w zakresie leku roślinnego
  6. Sprawy bieżące PKZ i współpraca z Sekcją Fitoterapii PTLek.