o nas

Polski Komitet Zielarski (PKZ)
jest jednostką reprezentującą interesy polskiej branży zielarskiej.

W ramach PKZ zrzeszeni są przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, podmiotów zajmujących się dystrybucją leków roślinnych, pracownicy jednostek naukowych i organów administracji oraz plantatorzy i pasjonaci zielarstwa.

Od chwili powołania w 1930 r. PKZ rozwinął się jako organizacja o oficjalnym uznaniu w zakresie działalności opiniotwórczej i patronackiej z istotnym wpływem na prace legislacyjne związane z branżą zielarską.

o nas

Polski Komitet Zielarski (PKZ) jest jednostką reprezentującą interesy polskiej branży zielarskiej.

O NAS

W ramach PKZ zrzeszeni są przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, podmiotów zajmujących się dystrybucją leków roślinnych, pracownicy jednostek naukowych i organów administracji oraz plantatorzy i pasjonaci zielarstwa.

Od chwili powołania w 1930 r. PKZ rozwinął się jako organizacja o oficjalnym uznaniu w zakresie działalności opiniotwórczej i patronackiej z istotnym wpływem na prace legislacyjne związane z branżą zielarską.

Misja PKZ

Do głównych zadań realizowanych przez PKZ należą:

  • reprezentowanie interesów polskiej branży zielarskiej w kontaktach z organami władzy ustawodawczej i wykonawczej na poziomie krajowym oraz instytucji EU,
  • promocja współpracy w sferze nauki i biznesu celem skutecznego transferu wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw,
  • organizacja konferencji naukowych oraz szkoleń branżowych,
  • udział w pracach międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz zielarstwa,
  • upowszechnianie wiedzy na temat zielarstwa i ziołolecznictwa oraz zapewnienie forum dla rzeczowej i wszechstronnej dyskusji na tematy zielarskie.
o-nas-foto-2

Struktura

Polski Komitet Zielarski obecnie zrzesza około 200 członków zwyczajnych oraz ponad 20 członków wspierających. Członkami zwyczajnymi są osoby zawodowo zajmujące się zielarstwem i ziołolecznictwem, zatrudnione w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, na wyższych uczelniach i w instytutach naukowych oraz osoby prowadzące gospodarstwa zielarskie. Grupę członków wspierających tworzą przedsiębiorstwa działające w zakresie uprawy, przetwórstwa i handlu produktami zielarskimi.

Polski Komitet Zielarski jest „dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych” działającym zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Zarząd PKZ składa się członków, reprezentujących różne dziedziny zielarstwa oraz różne zielarskie regiony Polski. Spośród członków Zarządu 5 osób tworzy Prezydium Zarządu.

Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w kwartale. W międzyczasie pracuje Prezydium i biuro Zarządu. Statutowe obowiązki PKZ realizowane są w ramach trzech sekcji: Sekcji Badań i Rozwoju, Sekcji Surowców Zielarskich oraz Sekcji Przemysłowo Handlowej. Każda z wymienionych sekcji pracuje samodzielnie. Polski Komitet Zielarski posiada również Radę Ekspertów, pełniącą funkcję organu doradczego.