Zarząd

Prezydium Zarządu

Jerzy Jambor

Prezes / President

tel. / phone: +48 612868505
jerzy.jambor@phytoservice.pl

Krzysztof Nowak

Wiceprezes / Vice-President

Przewodniczący Sekcji Przemysłowo-Handlowej / Chairman of Industrial-Trade Section
tel. / phone +48 655723460
prezes@kawon.com.pl

Andrzej Ostrowicz

Przewodniczący Rady Ekspertów / Chairman of Experts Council

tel. / phone + 48 533210954
a.ostrowicz@operamail.com

Małgorzata Górska-Paukszta

Sekretarz – Kierownik Biura Zarządu / Secretary – Office Manager

tel. / phone +48 618455819
pkz@iwnirz.pl, malgorzata.gorska-paukszta@iwnirz.pl

Andrzej Maleszka

Skarbnik / Treasurer

tel. / phone +48 655268443
a.maleszka@wp.pl

Członkowie Zarządu

Chmielecki Rafał
Frąk Stefan
Gnusowski Bogusław
Kordana Piotr
Papież Czesław
Pawłowicz Kamil
Przybylski Jacek
Sasin Dagmara
Stolecka Ewa
Zygmunt Barbara
Przemysław Ł. Mikołajczak