zarząd

PREZYDIUM
ZARZĄDU

Prezes:

Rafał Chmielecki

tel. / phone: +48 625 960 840
e-mail: rafal.chmielecki@martin-bauer.com

Wiceprezes:

Dagmara Sasin

tel. / phone: +48 (43) 84 118 96 wew. 37
e-mail: d.sasin@flos.pl

Wiceprezes:

Marcin Ożarowski

tel. / phone: +48 618 455 894
e-mail: marcin.ozarowski@iwnirz.pl

Sekretarz Generalny Zarządu i Skarbnik

Małgorzata Górska-Paukszta

tel. / phone: +48 618 455 819
e-mail: pkz@iwnirz.pl

o-nas-foto-4

Członkowie Zarządu:

Tomasz Biskupski
Anna Jakubowska
Jerzy Jambor
Paweł Kędzierski
Andrzej Maleszka
Agnieszka Mazurek
Agnieszka Meller
Anna Michalak
Andrzej Ostrowicz
Kamil Pawłowicz
Jacek Przybylski
Katarzyna Sadowska
Milena Szalata