historia

Historia Komitetu sięga okresu międzywojennego.

W 1926 roku powstało w Wilnie Towarzystwo Popierania Produkcji Roślin Lekarskich. Od początku istnienia przyjęło ono trzy główne cele: koordynację zbioru ze stanu naturalnego, handel surowcami zielarskimi i wspieranie rozwoju upraw zielarskich. Towarzystwo uległo rozwiązaniu z chwilą powstania Polskiego Komitetu Zielarskiego.
historia-foto-1

historia

Historia Komitetu
sięga okresu międzywojennego.

W 1926 roku powstało w Wilnie Towarzystwo Popierania Produkcji Roślin Lekarskich. Od początku istnienia przyjęło ono trzy główne cele: koordynację zbioru ze stanu naturalnego, handel surowcami zielarskimi i wspieranie rozwoju upraw zielarskich. Towarzystwo uległo rozwiązaniu z chwilą powstania Polskiego Komitetu Zielarskiego.

1929-1939

UTWORZENIE POLSKIEGO
KOMITET ZIELARSKIEGO

W roku 1929 powstał w Warszawie Związek Producentów Roślin Leczniczych i Przemysłowych. W wyniku jego działalności utworzone zostały w Polsce pierwsze profesjonalne ośrodki uprawy roślin leczniczych. W tym samy roku z inicjatywy ówczesnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu zorganizowano w Warszawie konferencję w sprawie integracji polskiego środowiska zielarskiego. W wyniku obrad przedstawicieli różnych urzędów i firm zielarskich, postanowiono stworzyć organizację, która byłaby „reprezentantem interesów krajowego zielarstwa i koordynatorem polskiej gospodarki zielarskiej”. W ten sposób w roku 1930 powstał Polski Komitet Zielarski.

Celem ówczesnych działań PKZ było tworzenie plantacji roślin leczniczych, prowadzenie prac doświadczalnych nad ich aklimatyzacją, inspirowanie badań naukowych w dziedzinie nauk o leku roślinnym, koordynowanie obrotu ziołami, szkolenie instruktorów zielarstwa. PKZ odegrał istotną rolę w kształtowaniu polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa okresu międzywojennego.

7 stycznia 1993 r. w Warszawie na I Kongresie Polskiego Komitetu Zielarskiego reaktywowano działalność stowarzyszenia. Za główne cele przyjęto: reprezentowanie interesów wszystkich, którzy związani są z zielarstwem oraz wspieranie badań naukowych i postępu technicznego w zielarstwie. Program działania reaktywowanego Polskiego Komitetu Zielarskiego oparty został na tradycjach społeczno-zawodowych organizacji zielarskich istniejących w Polsce w okresie międzywojennym.

1993

REAKCTYWACJA
POLSKIEGO KOMITETU
ZIELARSKIEGO

Pierwsze lata działalności reaktywowanego Polskiego Komitetu Zielarskiego były skoncentrowane na problemach związanych z obrotem hurtowym i detalicznym produktami zielarskimi. Istnienie w Polsce sklepów zielarskich stało się możliwe dzięki staraniom Komitetu.

1993-1997

PIERWSZA KADENCJA

W latach 2001-2005 za najważniejsze dla środowiska zielarskiego uznano problemy związane z uprawą ziół. Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaistniała pilna potrzeba objęcia plantatorów roślin zielarskich szkoleniami z zakresu dobrej praktyki rolniczej (GAP) oraz nowoczesnej uprawy roślin leczniczych.

2001-2005

od 2005-obecnie

W następnych kadencjach realizowane były działania mające na celu wsparcie dalszego rozwoju zielarstwa i ziołolecznictwa w Polsce. Podjęta została ścisła współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami związanymi z przedmiotem działania Komitetu.

Poprzez swoich przedstawicieli PKZ od 2013 jest reprezentowany w dwóch Grupach Ekspertskich Farmakopei Europejskiej oraz od 2011 w ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy).

Do podstawowych zadań Polskiego Komitetu Zielarskiego należy obecnie kreowanie poglądów dotyczących współczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa oraz promocja polskich produktów ziołowych w Europie.