30.08.2016 Posiedzenie Zarządu Głównego PKZ

W dniu 30 sierpnia 2016 r. w IWNiRZ w Plewiskach odbyło się posiedzenie prezydium ZG PKZ
Program spotkania:
1. Organizacja i przygotowanie wyjazdu szkoleniowego do Krakowa
W dniach 15-18 września br. Sekcja Przemysłowo-Handlowa PKZ organizuje wyjazd szkoleniowy do Krakowa. Zaplanowana jest wizyta w Ogrodzie Botanicznym UJ, zwiedzanie Muzeum Farmacji oraz wizyta w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Chcielibyśmy także zwiedzić Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. w Krakowie oraz spotkać się z pracownikami Zakładu Farmakognozji CM UJ.
2. Konferencja szkoleniowa dla plantatorów ziół
W połowie lutego 2017 roku zamierzamy zorganizować szkolenie dla plantatorów ziół. W tej sprawie będziemy kontaktować się z Biurem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, być może uda się uzyskać dofinansowanie. Należy zatem przygotować plan i kosztorys.
3. Robocze spotkanie PKZ-URPL
W ramach stałych kontaktów z Urzędem Rejestracji planowane jest kolejne spotkanie, które najprawdopodobniej odbędzie się w listopadzie br. Wcześniej przedstawiciele zakładów zielarskich przygotują agendę spotkania.
4. Udział PKZ w szkoleniach aptekarzy (organizowanych przez Izby Aptekarskie)
Należy zwrócić się do prezesa Izby Aptekarskiej (umówić się np. na drugą połowę września) i musimy zaproponować tematykę. Od IA oczekujemy pomocy w organizacji szkolenia oraz procedury uzyskania punktów dla aptekarzy.
5. Sprawy organizacyjne (m.in. rozliczenie Sejmiku Zielarskiego, składki członkowskie i inne sprawy bieżące).
Pozytywna ocena 16. Sejmiku Zielarskiego. Uczestnicy wysoko ocenili tematykę i wystąpienia wykładowców. Także miejsce, w którym odbywała się konferencja było odpowiednie i spełniło nasze oczekiwania.
Ustalono, że posiedzenie Zarządu podsumowujące kolejny rok działalności PKZ odbędzie się 2 grudnia br. w Gostyniu.
Zdecydowano, że PKZ członek Izby Gospodarczej Farmacja Polska, jako stowarzyszenie „non profit” i utrzymujące się wyłącznie ze składek członkowskich deklaruje składkę w wysokości 250 zł na rok.