Sprawozdanie z 16 Sejmiku Zielarskiego „ZIELARSTWO I ZIOŁOLECZNICTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE”

W dniach 17-18 czerwca 2016 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Delicjusz” w Trzebawiu k/Stęszewa, woj. wielkopolskie, odbył się 16. Sejmik Zielarski, konferencja organizowana przez Polski Komitet Zielarski we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Tegoroczna konferencja zatytułowana była „Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie”.
Patronat honorowy nad 16. Sejmikiem Zielarskim objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel. Patronat medialny sprawowany był przez Czasopismo Aptekarskie, Postępy Fitoterapii, Przemysł Farmaceutyczny, kwartalnik Herba Polonica, Lek w Polsce oraz Puls Farmacji.
Program 16. Sejmiku Zielarskiego obejmował cztery sesje, podczas których wysłuchaliśmy 16 wykładów oraz 4 doniesień. Pierwsza i druga sesja dotyczyła współczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa na świecie. Sesja pierwsza była sesją angielskojęzyczną a wykładowcami byli zaproszeni specjaliści z Niemiec i Ukrainy. Sesja trzecia to zielarstwo i ziołolecznictwo – praktyka oparta na wiedzy oraz doniesienia na temat nowych dokonań w dziedzinie racjonalnej fitoterapii. W sesji czwartej wykładowcy przedstawili stan obecny oraz możliwości i ograniczenia zielarstwa i ziołolecznictwa w Polsce. Natomiast w sesji posterowej przedstawiciele ośrodków akademickich, instytutów i jednostek badawczych. przedstawili zakres i aktualny stan prowadzonych badań dotyczących różnych aspektów zielarstwa i ziołolecznictwa.
Nadrzędnym celem przedsięwzięć organizowanych przez Polski Komitet Zielarski jest promocja polskiego zielarstwa i fitoterapii, wymiana doświadczeń i aktualizacja wiedzy na temat rozwoju fitoterapii, przetwórstwa zielarskiego, uprawy ziół oraz integracja środowiska zielarskiego. Polski Komitet Zielarski bardzo dba i zabiega o wysoką jakość produktów leczniczych oraz bezpieczeństwo użytkowników suplementów diety. Dlatego te zagadnienia omawiano w tracie konferencji. Specjaliści z zakresu medycyny, farmacji, fitochemii, uprawy ziół i przetwórstwa zielarskiego przedstawili uczestnikom aktualny stan wiedzy w swoich specjalnościach, a przede wszystkim próbowali odpowiedzieć na pytania o: miejsce dla produktów ziołowych w medycynie konwencjonalnej, kierunki rozwoju przetwórstwa zielarskiego, ograniczeniach rozwoju rodzimego zielarstwa i ziołolecznictwa. Przedstawiciel IMS Health Polska scharakteryzował polski rynek produktów ziołowych i przedstawił ewolucję sprzedaży produktów roślinnych w aptekach. Z zainteresowaniem przyjęto wystąpienia wykładowców z Niemiec: Barbary Steinhoff – sekretarza ESCOP – o monografiach surowców zielarskich i Hartwiga Sieversa, który przedstawił prawdopodobne kierunki rozwoju rynku suplementów diety w Europie. Natalia Hudz z Ukrainy mówiła o fitoterapii we Wschodniej Europie.
W sesji drugiej wykładowcy (m.in. prof. Kazimierz Głowniak, prof. Henry Meissner, prof. Waldemar Buchwald) przedstawili aktualny stan wiedzy w swoich specjalnościach i spróbowali odpowiedzieć czym jest a czym nie jest współczesne europejskie zielarstwo i ziołolecznictwo i czym wyróżnia się na świecie, jak wygląda współczesne zielarstwo i ziołolecznictwo na innych kontynentach i jakie są prawdopodobne kierunki rozwoju rynku produktów leczniczych roślinnych oraz prozdrowotnych środków spożywczych i kosmetyków pochodzenia roślinnego w Europie. Ważnym aspektem, który był podejmowany przez prelegentów była przyszłość jaka czeka polskich producentów ziół i przetworów ziołowych.
W drugim dniu konferencji zainteresowani uczestnicy mogli pojechać i zwiedzić Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Plewiskach.

Konferencja jest okazją do wyróżnienia osób zasłużonych dla polskiego zielarstwa i fitoterapii. Także podczas tegorocznego Sejmiku Zielarskiego Kapituła PKZ uhonorowała 4 osoby medalem In Plantas Magna Latet Virtus oraz dyplomami Przyjaciół PKZ.
Sejmikowi Zielarskiemu przez cały czas trwania towarzyszyła wystawa obrazów Krystyny Głowniak, Anny Głowniak-Lipy i zdjęć z Galerii Farmapress oraz prac plastycznych Adama Półtoraka.
Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejne zielarskie spotkanie za dwa lata.