Pismo dot. ZSMOL kierowane przez PKZ do Ministerstwa Zdrowia w dn. 05.12.2017

W dniu 05.12.2017 Polski Komitet Zielarski wystosował pismo dot. Zintegrowane Systemu Obrotu Produktami Leczniczymi. W piśmie PKZ wyraził zaniepokojenie zmianą następującą w dniu 01 stycznia 2018 ze wględu na fakt, że obecny kształt systemu stawrza duże zagrożenie, dla możliwego wzrostu kosztów działalności niektórych firm farmaceutycznych o profilu zielarskim.

Pełna treść pisma dostępna TUTAJ.