Ogólne założenia pracy w 2016 roku PKZ

Ogólne założenia pracy w 2016 roku PKZ

  1. stałe Kontakty z URPL, GIF, GISNIL
  2. stałe kontakty z polskimi przedstawicielami w EMA, PhE, ESCOP, EFSA
  3. dalsze prace nad zagadnieniami dotyczącymi stosowania środków ochrony roślin w zielarstwie – stałe kontakty z Ministerstwem Rolnictwa
  4. aktywne uczestnictwo w pracach nad uporządkowaniem problemów związanych z konfliktem lek roślinny – suplement diety (aktywna współpraca z działem suplementów diety GIS)
  5. aktywny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez działające w Polsce i w Europie ośrodki, których przedmiot działania obejmuje zagadnienia związane z zielarstwem i ziołolecznictwem
  6. aktywna współpraca z innymi stowarzyszeniami „zielarskimi” działającymi w Polsce i na świecie (np. z Verein fuer Arznei – und Gewuerzpflanzen)
  7. w zakresie spraw organizacyjnych – dalsze porządkowanie spraw członkowskich („nie ilość, a jakość”), zawężenie współpracy z członkami wspierającymi
  8. realizacja podstawowych zadań PKZ poprzez sekcje i radę ekspertów