Konferencja w Śmiełowie

Jubileuszowa Konferencja z okazji dwudziestolecia reaktywacji

Polskiego Komitetu Zielarskiego

14 czerwca 2013 r. w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie.

Celem jej było podsumowanie działalności PKZ, wymiana doświadczeń i określenie kierunków działania w zakresie gromadzenia i racjonalnego wykorzystania roślin zielarskich, współpraca z przedsiębiorstwami zielarskimi, z ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania dotyczące uprawy roślin leczniczych i technologii leku roślinnego oraz promocja polskiego zielarstwa, integrowanie środowiska zielarskiego i kreowanie poglądów dotyczących zielarstwa i ziołolecznictwa, stosowania fitoterapii. W konferencji udział wzięło około 90 osób. Uczestnikami konferencji były osoby zajmujące się problematyką zielarstwa i ziołolecznictwa, zatrudnieni w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym oraz w ośrodkach naukowych, jak również plantatorzy ziół. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Radosław Grzegorczyk z Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek z Narodowego Instytutu Leków, prof. dr hab. Iwona Wawer z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i reprezentująca Krajową Radę Suplementów i Odżywek, prof. dr hab. Renata Ochocka oraz prof. dr hab. Roman Kaliszan z Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Katarzyna Tomaszewska i Wojciech Dymowski z URPLWMiPB, a także przedstawiciele poznańskiego środowiska naukowego z Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Poznańskiej, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Lokalne władze reprezentował burmistrz Żerkowa.

Jak przystało na jubileusz odznaczono i wyróżniono osoby zasłużone dla polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa:

Tadeusza Nowaka – twórcę odrodzonego PKZ,

Urszulę Uszyńską-Nowicką – redaktora „Wiadomości Zielarskich” i sekretarza generalnego kilku kadencji Zarządu Głównego PKZ

Jerzego Pola – pierwszego prezesa PKZ.

Odczytane zostały listy z gratulacjami i życzeniami, które nadesłano na ręce obecnego prezesa Zarządu Głównego PKZ dr. Jerzego Jambora. Inauguracyjny wykład pt. „Trylogia – ku pokrzepieniu serc. O historii polskiego zielarstwa” przedstawiła prof. dr hab. Anita Magowska z Zakładu Historii Medycyny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiegow Poznaniu. Podczas konferencji zaprezentowano 4 wykłady w ramach sesji „Polskie zielarstwo i ziołolecznictwo – stan obecny i perspektywy rozwoju”, której przewodniczyli prof. dr hab. Kazimierz Głowniak i prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek. Współczesny rynek produktów ziołowych w Polsce przedstawił Jacek Czarnocki – przedstawiciel IMS Poland. W następnym wystąpieniu dr Rafał Chmielecki omówił stan obecny i perspektywy rozwoju zielarskiej gospodarki surowcowej, a dr Jerzy Jambor wskazał kierunki rozwoju technologii leku roślinnego. W ostatniej konferencyjnej prezentacji dr Waldemar Buchwald przedstawił zmienną rolę i znaczenie surowców roślinnych w polskiej fitoterapii. Na zakończenie oficjalnej części konferencji podjęto dyskusję nad aktualną sytuacją w polskim zielarstwie i ziołolecznictwie oraz nad najważniejszymi problemami polskich producentów surowców i przetworów zielarskich. Jubileuszową Konferencję w Śmiełowie zakończył koncert w wykonaniu Wojciecha Czemplika (skrzypce) oraz Macieja Pabicha (fortepian).