Działalność

Sekcja Przemysłowo Handlowa

Przewodniczący: Krzysztof Nowak
Kontakt:
tel. / phone +48 655723460
prezes@kawon.com.pl

Sekcja Surowców Zielarskich

Przewodniczący: Rafał Chmielecki
Kontakt:
tel. / phone: +48 62 5960840
Rafal.Chmielecki@martin-bauer-group.pl

Rada Ekspertów

Przewodniczący: Andrzej Ostrowicz
Kontakt:
tel. / phone +48 533210954
a.ostrowicz@operamail.com