Polski Komitet Zielarski (PKZ) jest jednostką reprezentującą interesy polskiej branży zielarskiej.
  W ramach PKZ zrzeszeni są przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, podmiotów zajmujących się dystrybucją leków roślinnych, przedstawiciele jednostek naukowych i organów administracji, plantatorzy roślin zielarskich oraz pasjonaci zielarstwa. Od chwili powołania w 1930 r. PKZ rozwinął się jako jednostka o oficjalnym uznaniu w zakresie działalności opiniotwórczej i patronackiej z istotnym wpływem na prace legislacyjne związane z branżą zielarską.
  Do głównych zadań realizowanych przez PKZ należą:
  – reprezentacja interesów  polskiej branży zielarskiej w kontaktach z organami władzy ustawodawczej i wykonawczej na poziomie               krajowym oraz instytucji EU,
  – promocja współpracy w sferze nauki i biznesu celem skutecznego transferu wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw,
  – organizacja konferencji naukowych oraz szkoleń branżowych,
  – udział w pracach międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz zielarstwa,
  – upowszechnianie wiedzy na temat zielarstwa i ziołolecznictwa oraz zapewnienie forum dla
      rzeczowej i wszechstronnej dyskusji na tematy zielarskie.