Konferencja Bonifraterska

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału stacjonarnego lub on-line w Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022 / Fitoterapia u osób starszych, która odbędzie się w Centrum Okopowa w Warszawie w dniu 25.11.2022 r..

Podczas Konferencji, wystąpią z wykładami zarówno eksperci  jak i  będą prezentowane na Sesji Plakatowej wyniki prac badawczych.

Najlepsza praca badawcza młodego pracownika nauki zaprezentowana na Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022 zostanie wyróżniona nagrodą Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów.

Program Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022, zawierający wystąpienia ekspertów jest dostępny ponizej lub na stronie www.konferencja-ziololecznictwa.bonifratrzy.pl

 

Program Konferencji 2022

 

Przewodniczący                                                                                             Przewodniczący

Komitetu Naukowego                                                                                  Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak                                        Dr n. med. Dariusz Szabela