Jubileuszowa Konferencja Naukowa

Jubileuszowa Konferencja Naukowa

z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego

Jubilee Scientific Conference marking the 90th anniversary of the Polish Herbal Committee

 

ZIOŁA W XXI WIEKU
BIOGOSPODARKA W PERSPEKTYWIE DALSZEGO ROZWOJU BRANŻY ZIELARSKIEJ

HERBS IN THE21ST CENTURY
THE BIOECONOMY IN THE PERSPECTIVE OF FURTHER DEVELOPMENT OF HERBAL INDUSTRY

 

18. SEJMIK ZIELARSKI
pod honorowym patronatem

18TH HERBAL ASSEMBLY
under the auspices of

Henryka Kowalczyka
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister of Agriculture and Rural Development

Grzegorza Cessaka
Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
President of the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products

Anny Kowalczuk
Dyrektor Narodowego Instytutu Leków
Director of the National Medicines Institute

 

Konferencja organizowana jest przez Polski Komitet Zielarski
we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB
oraz z Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

The conference has been organised by the Polish Herbal Committee together with the Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants National Research Institute and the Phytotherapy Section of the Polish Medical Association

 

2 – 3 czerwca 2022 r. – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań

2nd – 3rd June 2022 –   Instituteof Natural Fibres and Medicinal PlantsNational ResearchInstitute, 71b WojskaPolskiego Street, 60-630 Poznań


PROGRAM / AGENDA

2 czerwca 2022 r. (czwartek) / 2ndJune 2022 (Thursday)

8.30– 9.00       Rejestracja uczestników / Registration of participants

9.00 – 9.10      Otwarcie konferencji / Opening of the conference

9.10 – 9.30      Odznaczenie zasłużonych dla rozwoju polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa

oraz rolnictwa / Recognition of contributors to the development of Polish herbal practice and medicineand agriculture

9.30 – 10.00    Wystąpienia gości / Addresses by the guests

10.00 – 11.00 Wykłady inauguracyjne / Inaugural lectures

10.00 – 10.30  Anita Magowska: Organizacja jakiej nie było / An organisation like none before

10.30 – 11.00  JerzyWoy-Wojciechowski: Quo vadismedicina?

11.00 – 11.30   Przerwa / Break

11.30 – 13.30 Sesja 1 –Współczesne zielarstwo i ziołolecznictwo na świecie”

(Sesja międzynarodowa /angielskojęzyczna)

11.30 – 13.30 Session 1– Modern herbal practice and medicine in the world

(International session / in English)

Sesję prowadzą / Sessionled by: Andrzej Ostrowicz i Mariola Dreger

11.30-11.45    Michael Keusgen: Czy rośnie gdzieś zioło przeciwko rakowi… / Is there a herb against cancer growing somewhere…?

11.45-12.00    Wolfram Junghanns: Uprawa i przetwórstwo ziół w XXI wieku/ Growing and processing herbs in the XXI century 

12.00-12.15    Eva Zamborine Nemeth: Wyzwania XXI wieku i odpowiedzi węgierskiego sektora roślin leczniczych / Challenges of the XXIst century and answers of the Hungarian medicinal plant sector

12.15-12.30  Natalia Hudz: Opracowanie przeciwbakteryjnych eliksirów do zębów i aerozoli doustnych z propolisem i preparatami ziołowymi Satureja montana, Salvia officinalis, Salvia sclareaThymus vulgaris / Development of antimicrobial tooth elixirs and oral sprays with propolis and herbal preparations of Satureja montana, Salvia officinalis, Salviasclarea and Thymus vulgaris

12.30-12.45    Frank Marthe: Kminek o zwiększonej zawartości olejków eterycznych otwiera nowe perspektywy w przemyśle farmaceutycznym / Caraway with increased essential oil content offers new perspectives in the pharmaceutica lindustry

12.45-13.00    Hartvig Sievers: Pozostałości i zanieczyszczenia w ziołowych prnabiss ativa L.

13.15 – 13.30  Dyskusja „speakers corner” / Speakers’ corner discussion

13.30 – 14.30  Przerwa obiadowa / Lunch break

14.30 – 15.00  Otwarcie sesji plakatowej / Opening of the poster sessionoduktach leczniczych – wyzwania i podejścia do pozyskiwania, analizy i dokumentacji / Residues and contaminants in herbal medicinal products – challenges and approaches for sourcing, analysis and documentation

13.00- 13.15   Marcin Ożarowski: Medyczne zastosowanie konopi / Medical use of Can

15.00 – 18.15 Sesja 2a– sesja sekcji surowcowej PKZ

15.00 – 18.15  Session 2a – session of the Polish Herbal Committee section of raw material

 Zielarska gospodarka surowcowa

Herbal raw material management

 Sesję prowadzą / Session led by: Paweł Kędzierski i Czesław Papież

15.00 – 15.15  Heidi Heuberger: Udoskonalone dane dotyczące pobierania składników odżywczych dla zrównoważonego nawożenia MAP– wykład online / Improved nutrient uptake data for sustainable fertilization of MAPs – online lecture

15.15 – 15.30  Jadwiga Andrzejewska: Intercropping w uprawie roślin zielarskich / Intercropping in the cultivation of herbal plants

15.30 – 15.45  Małgorzata Kania-Dobrowolska: Surowce roślinne pomocne w terapii chorób dietozależnych / Herbal substances helpful in the treatment of diet-related diseases

15.45 – 16.00  Antoni Szumny: Wpływ warunków suszenia na zawartość związków czynnych w wybranych surowcach roślinnych / The impact of drying conditions on the content of active compounds in selected raw herbal materials

16.00–16.15    Zenon Węglarz, Katarzyna Bączek: Dziko rosnące rośliny lecznicze, ich występowanie i ekologicznyzbiór / Wild medicinal plants, their occurence and ecological harvest

16.15 – 16.30  Monika i Robert Kuryluk: Doświadczenia w ekologicznej uprawie kozłka lekarskiego / Experience of ecological cultivation of Valeriana officinalis

16.30 – 16.45  Katarzyna Wielgusz Wykorzystanie olejku eterycznego z konopi i wybranych roślin zielarskich w ochronie lnu i melisy lekarskiej przed porażeniem chorobami grzybowymi/ The use of hempessential oil and extracts from selected herbal plants in the protection of flax and lemon balm against fungal diseases

16.45 – 17.00  Dyskusja/ Discussion

17.00 17.15 Przerwa / Break

17.15 – 17.30  Marcin Praczyk, Aleksandra Wawro:  Ocena możliwości efektywnego wykorzystania surowców lnu uprawnego w biogospodarce obiegu zamkniętego / Assessing the possibilities for effective use of flax raw materials in the circular bioeconomy

17.30– 17.45   Joanna Grześkowiak: Morwa biała – zastosowanie w ziołolecznictwie i biogospodarce / White mulberry – application in herbal medicine and bioeconomy

17.45 – 18.00  Krzysztof Pilarski: Możliwości zastosowania roślin w biogospodarce / Possibilities for usingplants in bioeconomy

18.00 – 18.15  Dyskusja /Discussion

18.15 – 19.00Przerwa / Break

15.00 – 18.15 Sesja 2b–sesja sekcji przemysłowo-handlowej PKZ

 15.00 – 18.15  Session 2 b – session of the Polish Herbal Committee section of industry and trade

 Przetwórstwo zielarskie i rynek produktów ziołowych

Herb processing and the market for herbal products

Sesję prowadzą/ Session led by: Kamil Pawłowicz i Jacek Przybylski

15.00 – 15.15  Małgorzata Kęsik-Brodacka: Szczepionki nowej generacji otrzymywane w roślinach transgenicznych / New generation vaccines obtained from transgenic plants

15.15– 15.30   Anna Szurpnicka: Jemioła – recepta na uśmiech / Mistletoe – a recipe for a smile

15.30 – 15.45  Małgorzata Sznitowska: Kierunki rozwoju technologii postaci produktów ziołowych (trendy rozwojowe) / Directions in the development of technologies of herbal products’ forms (developmental trends)

15.45 – 16.00  Justyna Baraniak: Problemy z surowcami roślinnymi w suplementach diety dla wybranych grup konsumentów (dzieci, ciężarne, sportowcy) / Problems with herbal substances in food supplements for selected consumer groups (children, pregnant women, athletes)

16.00 – 16.15  Jerzy Jambor: Wytwarzanie ekstraktów roślinnych – kierunki rozwoju / Production of herbal extracts – directions of development

16.15 – 16.30  Łukasz Sroczyński: Rynek produktów ziołowych w Polsce  / Herbal Market in Poland

16.30 – 16.45  Greta Krzyżek-Malska: Trendy w marketingu leczniczych produktów ziołowych/ Marketing trends in medicinal plant products

16.45 – 17.00  Dyskusja /Discussion

17.00 – 17.15  Przerwa/Break

17.15 – 17.30  Anna Michalak: Trendy na rynku produktów roślinnych/ Trends on the herbal products market

17.30 – 17.45  Małgorzata Strzelczyk: Fitochemia i efekty terapeutyczne owoców Ostropestu plamistego Silybum marianum L. na przykładzie polskiej odmiany Silma / Phytochemistry and therapeutic effects of milk thistle fruits (Silybum marianum L.) on the example of Polish cultivar Silma

17.45 – 18.00Barbara Nytko: Surowce roślinne a zaburzenia psychiczne. Lawenda lekarska – potencjalne zastosowanie w depresji i stanach lękowych? / Raw plant materials and mental disorders. Lavendula officinalis – potential uses for depression and anxiety?

18.00 – 18.15 Dyskusja / Discussion

18.15 – 19.00   Przerwa / Break

19.00–20.30 Kolacja w Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52/ Dinner in the Kolegium Rungego, 52 Wojska Polskiego Street

20.30 – 21.30  Koncert zespołu Sary Czureja-Łakatosz / Concert by Sara Czureja-Łakatosz’s band

 

 

3 czerwca 2022 r. (piątek) / 3rdJune 2022 (Friday)

09.00 – 09.15 Otwarcie drugiego dnia konferencji / Opening of the second day of the conference

 09.00 – 13.00 Sesja 3 – sesja sekcji naukowej PKZ

09.00 – 13.00 Session 3– session of the Polish Herbal Committee scientific section

 Kierunki rozwoju zielarstwa i ziołolecznictwa

Development of herbal practice and medicine

Sesję prowadzą / Session led by: Marcin Ożarowski i Kazimierz Głowniak

09.15 – 09.30  Barbara Steinhoff: Rośliny lecznicze w Farmakopei Europejskiej: aktualne wydarzenia– wykład online / Medicinal Plants in the European Pharmacopoeia: Current developments – online lecture

09.30 – 09.45  Renata Ochocka: Zastosowanie surowców roślinnych i metabolitów wtórnych w pielęgnacji i schorzeniach skóry / Application of plant raw materials and secondary metabolites in skin care and diseases

09.45 – 10.00 Justyna Gornowicz-Porowska: Nowe możliwości fitoterapii chorób skóry/ New possibilities for the use of phytotherapy for skin diseases

10.00 – 10.15  Elżbieta Hołderna-Kędzia: Ocena mikrobiologicznej aktywności propolisu / Study of the antimicrobial activity of ethanolic propolis extracts

10.15 – 10.30  Małgorzata Zimniewska: Ekstrakty ziołowe wartością dodaną funkcjonalnych tekstyliów / Herbal extracts as the added value of functional textiles

10.30 – 10.45  Radosław Ekiert: Adaptogeny roślinne/ Adaptogenic herbs

10.45 – 11.00 Dyskusja /Discussion

11.00 – 11.15 Przerwa / Break

11.15 – 11.30  Judyta Cielecka-Piontek: Od surowców roślinnych do produktów leczniczych – badania prowadzone w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / From raw plant materials to medicinal products – research studies conducted in the Department and Faculty of Pharmacognosy of the Poznań University of Medical Sciences

11.30 – 11.45  Mariola Dreger: Mikropropagacja konopi włóknistych w celu uzyskania roślin do izolacji kanabinoidów / Micropropagation of fibrehemp to obtain plants for the isolation of cannabinoids

11.45 – 12.00  Krzysztof Krawczyk: Identyfikacja i charakterystyka Pseudomonas syringae pv. mori, infekującego morwę białą (Morus alba) w Polsce / Identification and characterization of Pseudomonas syringae pv. mori, infecting the white mulberry (Morus alba) in Poland

12.00 – 12.15 Karolina Zajączek: Aksamitka rozpierzchła (Tagete spatula L.), janowiec barwierski (Genista tinctoria) i rezeda żółtawa (Reseda luteola L.) źródłem naturalnych barwników oraz prozdrowotnych właściwości / Marigold (Tagete spatulaL.), dyer’sbroom (Genista tinctoria) and weld (Reseda luteola L.) as a source of natural dyes and health-promotingp roperties

12.15 – 12.30  Kamil Pawłowicz: Noweo blicze aloesu drzewiastego / The new face of Aloe arborescens

12.30 – 12.45  Dyskusja/Discussion

13.00 – 14.00  Przerwa obiadowa / Lunch break

15.00 – 17.00  Zwiedzanie zakładu Curtis Health Caps  S.A. / Visit to Curtis Health Caps S.A.

 

 

Patronat medialny / Media partners: Czasopismo Aptekarskie, Postępy Fitoterapii, Herba Polonica

Komitet naukowy /Scientific Committee: Jadwiga Andrzejewska, Rafał Chmielecki, Judyta Cielecka-Piontek, Bogusław Czerny, Wojciech Dymowski, Justyna Gornowicz-Porowska, Kazimierz Głowniak, Jerzy Jambor, Wolfram Junghanns, Marcin Kołakowski, Anna Kowalczuk, Małgorzata Łochyńska, Anita Magowska, Irena Matławska, Przemysław Ł. Mikołajczak,  Renata Ochocka, Andrzej Ostrowicz, Marcin Ożarowski, Hartwig Sievers, Rafał Spachacz, Barbara Steinhoff, Dariusz Szabela, Małgorzata Sznitowska, Jerzy Woy-Wojciechowski (przewodniczący/president), Małgorzata Zimniewska

Komitet organizacyjny / Organising Committee: Rafał Chmielecki (przewodniczący/president), Anna Jakubowska, Jerzy Jambor, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Magdalena Krzyżaniak, Krzysztof Nowak, Małgorzata Górska-Paukszta, Milena Szalata, Ewelina Szczęsna-Glinka, Barbara Zygmunt

 

Biuro Zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego

General Board Office of the Polish Herbal Committee

Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań

Tel./ Phone numbers: (+48) 61 84 55 800; 865    (+48) 605 952 964

E-mail: pkz@iwnirz.pl