Aktualności

Dr hab. Waldemar Buchwald

/
Posted By
/
Kategorie

Głęboko zasmuceni żegnamy naszego Przyjaciela, wiceprezesa Zarządu Głównego PKZ Waldemara Buchwalda, który zmarł niespodziewanie, nagle 19 listopada 2020 roku.

Dr hab. Waldemar Buchwald prof. IWNiRZ był biologiem, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktoryzował się i habilitował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Interesował się oceną zasobów naturalnych roślin zielarskich, wprowadzaniem do upraw gatunków obcych i rodzimych oraz ich badaniami fitochemicznymi i biologicznymi. Autor lub współautor ponad 170 prac oryginalnych, przeglądowych, popularno-naukowych i opracowań książkowych oraz ponad 140 streszczeń w materiałach konferencyjnych. W 1986 roku rozpoczął pracę w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich w Plewiskach. Był kierownikiem Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Od 2005 roku był członkiem zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego, a od 2009 roku wiceprezesem tego stowarzyszenia. Pełnił  także funkcję prezesa Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i zastępcy przewodniczącego Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W latach 2010-2013 był członkiem Krajowej Rady ds. Ochrony Roślinnych Zasobów Genowych. Był redaktorem naczelnym kwartalnika „Herba Polonica” i członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Postępy Fitoterapii”. W 2010 roku został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w pracy naukowej i za działalność na rzecz rozwoju Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Za swoją aktywność zawodową, za promowanie polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa Kapituła  medalu In Plantas Magna Latet Virtus  uhonorowała Go tym odznaczeniem.