Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich we współpracy z Polskim Komitetem Zielarskim pt.: „Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich w Polsce” w dniu 14 grudnia 2016 roku w Poznaniu.

Konferencja „Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich w Polsce” była objęta patronatem honorowym Pana Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej organizację wsparli następujący sponsorzy: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/Poznań, Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” Poznań S.A., Phytopharm Klęka S.A., Martin Bauer Polska Sp. z o.o., Zakład Zielarski Kawon-Hurt Nowak Sp.j. oraz producent surowców roślinnych Andrzej Maleszka z Leszna. Partnerami konferencji byli: Centralna Biblioteka Rolnicza, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a także oddziały poznańskie Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat medialny sprawowały: portal rolniczy „Gospodarz.pl” i czasopismo „Herba Polonica”.
Celem konferencji było przedstawienie potencjału, możliwości i ograniczeń upraw roślin zielarskich oraz wymiana poglądów na temat polskiego zielarstwa między naukowcami a rolnikami
CZYTAJ WIĘCEJ