Podstawowe założenia dotyczące pracy PKZ w 2017 roku

Podstawowe założenia dotyczące pracy PKZ w 2017 roku

1. Utrzymywanie stałych kontaktów z URPL, GIF, GIS, NILUOKiK;
2. Utrzymywanie stałych kontaktów z polskimi przedstawicielami w EMA, PhE, ESCOP, EFSA;
3. Kontynuacja prac nad zagadnieniami dotyczącymi stosowania środków ochrony roślin w uprawach zielarskich – stałe kontakty z Ministerstwem Rolnictwa;
4. Aktywne uczestnictwo w pracach nad uporządkowaniem problemów związanych z konfliktem lek roślinny – suplement diety;
5. Aktywny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez działające w Polsce i w Europie ośrodki, których przedmiot działania obejmuje zagadnienia związane z zielarstwem i ziołolecznictwem;
6. Aktywna współpraca z innymi stowarzyszeniami „zielarskimi” działającymi w Polsce i na świecie (np. z Verein fuer Arznei- und Gewuerzpflanzen);
7. Zawężenie współpracy z członkami wspierającymi;
8. Realizacja podstawowych zadań PKZ poprzez Sekcje i Radę Ekspertów.