Plan pracy Polskiego Komitetu Zielarskiego na rok 2017

Plan pracy Polskiego Komitetu Zielarskiego na rok 2017
przyjęty 2 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Zarządu Głównego PKZ w Gostyniu

Styczeń:
• posiedzenie prezydium zarządu w sprawie Walnego Zebrania Członków i Delegatów Polskiego Komitetu Zielarskiego – 27.01.2017 r.;
• rozmowy z kierownictwem URPL w sprawie rejestracji tradycyjnych produktów leczniczych roślinnych.

Luty:
• formalne zwołanie Walnego Zebrania Członków i Delegatów Polskiego Komitetu Zielarskiego (Zarząd Główny zobowiązany jest pisemnie powiadomić wszystkich uczestników Walnego Zebrania co najmniej miesiąc przed terminem Walnego Zebrania, podając miejsce, termin i porządek obrad);
• konferencja Saluplanta w Bernburgu – udział przedstawicieli PKZ, rozmowy w sprawie współpracy z Verein fuer Arznei- und Gewuerzpflanzen – 21-22.02.2017 r.

Marzec:
• Walne Zebranie Członków i Delegatów Polskiego Komitetu Zielarskiego – 16.03.2017 r.
• pierwsze posiedzenie nowego zarządu PKZ, wybór prezydium zarządu, powołanie Sekcji, które w ramach statutu są jednostkami składowymi Komitetu oraz Rady Ekspertów.

Kwiecień:
• posiedzenie prezydium zarządu w sprawie realizacji podstawowych zadań PKZ w roku 2017, w tym w sprawie wyjazdu szkoleniowego do Lwowa oraz organizacji 17. Sejmiku Zielarskiego w 2018 r. (opracowanie treści 1. komunikatu) – 20.04.2017 r.
• wspólne posiedzenie Sekcji Przemysłowo-Handlowej PKZ oraz rady ekspertów w sprawie współpracy PKZ z URPL, GIF, GIS, NIL, UOKiK.
• konferencja Interpharm w Bonn – udział przedstawiciela PKZ, rozmowy z przedstawicielami BAH – 30-31.03.2017 r.

Maj:
• spotkanie prezydium Zarządu PKZ z przedstawicielami Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, omówienie organizacji konferencji Interherba w roku 2017.

Czerwiec:
• posiedzenie prezydium Zarządu PKZ w sprawie organizacji wyjazdu szkoleniowego Sekcji Przemysłowo-Handlowej PKZ oraz Sekcji Surowcowej PKZ.
• wyjazdowe posiedzenie Zarządu PKZ w siedzibie Fundacji Patria w Skrzetuszewie (okolice Lednicy).

Lipiec:
• przerwa urlopowa

Sierpień:
• 15.08.2016 Dzień Zielarza w Klęce.

Wrzesień:
• wyjazd szkoleniowy sekcji przemysłowo-handlowej PKZ oraz sekcji surowcowej PKZ, wyjazd do Lwowa (Wydział Farmaceutyczny Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie).

Październik:
• robocze spotkanie przedstawicieli PKZ z przedstawicielami URPL w sprawie rejestracji produktów leczniczych roślinnych;
• konferencja „Przemysł Farmaceutyczny” – udział przedstawicieli PKZ.

Listopad:
• posiedzenie prezydium Zarządu PKZ – omówienie planu pracy na rok 2017, w tym organizacji 17. Sejmiku Zielarskiego w 2018 r. (opracowanie treści 2. komunikatu).

Grudzień:
• wyjazdowe posiedzenie Zarządu PKZ – podsumowanie działalności PKZ w roku 2017, przyjęcie planu pracy na rok 2018.