Posiedzenie prezydium PKZ, 3.02.2016, Trzebaw k. Stęszewa

Posiedzenie prezydium PKZ, 3.02.2016, Trzebaw k. Stęszewa
3 lutego 2016 r. członkowie prezydium PKZ (Jerzy Jambor, Tadeusz Kordana, Waldemar Bichwald, Andrzej Maleszka i Małgorzata Górska-Paukszta) i przewodniczący Sekcji (Krzysztof Nowak i Andrzej Ostrowicz) spotkali się w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Delicjusz” w Trzebawiu k. Stęszewa. Celem spotkania było zapoznanie się z miejscem tegorocznego Sejmiku Zielarskiego, który odbędzie się w dniach 17-18 czerwca oraz sprawy organizacyjne związane z konferencją. O objęcie honorowego patronatu nad 16. Sejmikiem Zielarskim zwrócimy się do Ministrów: Zdrowia i Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przewodniczący Sekcji Przemysłowo-Handlowej PKZ – Krzysztof Nowak przekazał informacje ze spotkania w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Następne posiedzenie prezydium PKZ odbędzie się 3 marca w IWNiRZ w Plewiskach.