Komunikat dot. 16. Sejmiku Zielarskiego

KOMUNIKAT 3

16 SEJMIK ZIELARSKI

„ZIELARSTWO I ZIOŁOLECZNICTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE”

pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja organizowana jest przez Polski Komitet Zielarski, we współpracy z Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

17-18 czerwca 2016 r. w Stęszewie

Centrum Hotelowo-Konferencyjne „Delicjusz”, Trzebaw-Rosnówko, ul. Poznańska 1, 62-060 Stęszew, www.delicjusz.pl

PROGRAM 

17 czerwca 2016 r. (piątek)

09.00 – 10.00   rejestracja uczestników

10.00 – 10.20   otwarcie konferencji

10.20 – 10.40   odznaczenie zasłużonych dla rozwoju polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa

10.40 – 11.00   wystąpienia gości

11.00 – 11.30  wykład inauguracyjny: A. Magowska: Rośliny tropikalne w dawnej i współczesnej terapii.

11.30 – 12.00   przerwa (kawa/herbata)

12.00 – 14.00   sesja 1. Współczesne zielarstwo i ziołolecznictwo na Świecie – cz. I. (sesja angielskojęzyczna)

sesję prowadzą: M. Sznitowska, A. Ostrowicz

12.00 – 12.20  B. Steinhoff: European herbal traditions and monographs (HMPC, ESCOP).

12.20 – 12.40  A. Pimonov: Phytotherapy in Eastern Europe.

12.40 – 13.00  H. Sievers: Quality and Safety of Herbal Ingredients for Food Supplements.

13.00 – 13.20  M. Keusgen: Herbal substances in oncology?

13.30 – 14.00  dyskusja

14.00 – 15.30   przerwa obiadowa

15.30 – 15.45   otwarcie sesji posterowej

15.45 – 16.00   otwarcie wystawy obrazów i zdjęć z Galerii Farmapress

16.00 – 19.00 sesja 2. Współczesne zielarstwo i ziołolecznictwo na Świecie – cz. II.   sesję prowadzą:  R. Ochocka, P.Mazurek

16.00 – 16.20   W. Buchwald, A. Adamczak: Wpływ etnobotaniki medycznej na rozwój współczesnego ziołolecznictwa na Świecie.

16.20 – 16.40   H. Meissner: Zielarstwo i ziołolecznictwo w Ameryce Południowej.

16.40 – 17.00   K. Głowniak: Zielarstwo i ziołolecznictwo w Azji.

17.00 – 17.20   J. Woy-Wojciechowski: Środowisko, a zdrowie.

17.20 – 17.40   dyskusja

17.40 – 18.00   przerwa

18.30 – 19.30 sesja 3. Zielarstwo i ziołolecznictwo – praktyka oparta na wiedzy, doniesienia na temat nowych dokonań w polskim zielarstwie i ziołolecznictwie. sesję prowadzą: R. Kaliszan, L. Zaprutko

18.00 – 18.15   I. Wawer: Racjonalna suplementacja diety?

18.15 – 18.30   P. Mikołajczak: Kierunki rozwoju współczesnej fitofarmakologii.

18.30 – 18.45   M. Samosiej: Ziołolecznictwo bonifratrów – tradycja i nowoczesność.

18.45 – 19.00   R. Kujawski: Surowce z rodzaju Epilobium – ich potencjał w prewencji i terapii BPH.

19.00 – 19.15   M. Ożarowski: Postępy i perspektywy fitoterapii chorób Neurodegeneracyjnych.

19.15 – 19.30   dyskusja oraz zakończenie pierwszego dnia konferencji

20.00     kolacja, koncert zespołu „Dixie Company

18 czerwca 2016 r. (sobota)

09.00 – 09.10   otwarcie drugiego dnia konferencji

 09.10 – 12.10 sesja 4. Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce – stan obecny oraz możliwości i ograniczenia.

 sesję prowadzą: B. Kędzia, W.Buchwald

09.10 – 09.30   J. Czarnocki: Rynek produktów ziołowych w Polsce.

09.40 – 10.00   W. Dymowski: EMA, a tradycyjne produkty lecznicze roślinne.

10.00 – 10.20   R. Chmielecki: Nowe trendy w uprawie roślin leczniczych.

10.20 – 10.40   J. Mielcarz, A. Maleszka: Aktualne problemy związane z uprawą ziół.

10.40 – 11.00   L. Pellowska-Januszek, M. Czarnecka-Partyka: Zanieczyszczenia surowców zielarskich i preparatów gotowych. Czy jest się czego bać?

11.00 – 11.30   dyskusja i zakończenie konferencji (wnioski z dyskusji przesłane zostaną do wszystkich instytucji, których działalność ma istotny wpływ na rozwój rodzimego zielarstwa i ziołolecznictwa)

12.00 – 12.30   lunch

13.30 –  15.00  zwiedzanie Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Plewiskach (dla zainteresowanych)

Patronat medialny: Czasopismo Aptekarskie, Postępy Fitoterapii, Lek w Polsce, Herba Polonica, Przemysł Farmaceutyczny, Puls Farmacji

Komitet Organizacyjny: W.Buchwald, J.Jambor, M.Kemnitz, E.Kędzia, P.Kordana,  M.Krzyżaniak, K.Nowak, M.Górska-Paukszta, E. Szczęsna-Glinka, M.Stamierowska, B.Zygmunt

Komitet Naukowy: W.Buchwald, J.Budzianowski, W.Bylka, W.Dymowski, K.Głowniak, J.Jambor, E.Junghanns, R.Kaliszan, B.Kędzia, M.Kołakowski, T.Kordana, E.Kret OH, A.Magowska, I.Matławska, A.P.Mazurek (przewodniczący), G.Nowak, R.Ochocka, A.Ostrowicz, L.Pellowska-Januszek, H.Sievers, G.Spychalski, B.Steinhoff, M.Sznitowska, B.Thiem, I.Wawer, J.Woy-Wojciechowski, L.Zaprutko

Biuro Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zielarskiego

ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, tel.: 616- 65-95-50

e-mail: pkz@iwnirz.pl, malgorzata.gorska-paukszta@iwnirz.pl